Skip to content
DOSERINGEN

Het doseren van vaste stoffen (poeders en granulaten)  
en vloeistoffen is één van de specialiteiten van Indusco.

De chemische of de pharmaceutische sector, de plastic nijverheid, de food en petfood industrie, … overal waar een continue of vol continue doseringsproces plaatsvindt, kan er een beroep gedaan worden op Indusco.

De verschillende doseringstechnieken omvatten – zowel gravimetrisch als volumetrisch – het “loss in weight“principe (batch en continuous) en het “weight belt“ principe. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van analoge of digitale weegcellen.